Παρακολουθήστε στα παρακάτω βίντεο την διαδικασία τοποθέτησης του γύψου σε διαφορετικά σημεία του σώματος!

Τοποθέτηση κνημοποδικού γύψου.

Τοποθέτηση γύψου βραχιονοπηχεοκαρπικού.

Τοποθέτηση ωλένιου γυψονάρθηκα

Τοποθέτηση νάρθηκα σκαφοειδούς.

Τοποθέτηση νάρθηκα αντιβραχίου.

Τοποθέτηση νάρθηκα βραχιονοπηχεοκαρπικού.

Τοποθέτηση νάρθηκα αντιβραχίου και βραχιονοπηχεοκαρπικού.

Τοποθέτηση γύψου Hip Spica (Ισχίο)

Τοποθέτηση γύψου βραχιονοπηχεοκαρπικού.

Τοποθέτηση γύψου σκαφοειδούς.

Τοποθέτηση γύψου boxer.

Τοποθέτηση γύψου αντιβραχίου.

Τοποθέτηση γύψου αντιβραχίου.

Τοποθέτηση κνημοποδικού γύψου.